Aktywacja cenników na komputerach z zainstalowanym programem antywirusowym Bitdefender

Aby poprawnie aktywować i móc wyeksportować nasze cenniki (do wczytania przez programy kosztorysowe) konieczne jest umożliwienie przeglądarce dostępu do internetu, dysku twardego komputera oraz do rejestru systemowego. Ograniczenie lub blokada takich uprawnień może skutkować problemami z aktywacją produktu.

Większość pakietów bezpieczeństwa w tym antywirusowych poprawnie identyfikuje przeglądarkę cenników SEKOCENBUD jako bezpieczną aplikację i nie blokuje jej działania. Niestety czasem zdarzają się przypadki błędnego zaklasyfikowania przeglądarki jako niebezpiecznej aplikacji i uniemożliwienia jej działania.

Jednym z takich programów jest Bitdefender. Użytkownicy tego programu powinni postępować według poniższych wskazówek:

1.    Na czas aktywacji cennika wyłączyć wszystkie zapory.

2.    Dodać wykluczenie w Ochrona, w zakładce Zaawansowana Ochr. przed Zagroż.:

- dla pliku LicReg.exe

- dla pliku Przeglądarka.exe

3.  Wykonać aktywację cennika i włączyć ponownie wszystkie zapory.

Bitdefender - Wykluczenia

 

 

W razie problemów/pytań dotyczących aktywacji prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny:

 

cenniki@sekocenbud.pl
tel. 22 24-25-412 / 22 24-25-450