Aktywacja cenników na komputerach z zainstalowanym Comodo lub innymi systemami kontroli dostępu

Aby poprawnie aktywować i móc wyeksportować nasze cenniki (do wczytania przez programy kosztorysowe) konieczne jest umożliwienie przeglądarce dostępu do internetu, dysku twardego komputera oraz do rejestru systemowego. Ograniczenie lub blokada takich uprawnień może skutkować problemami z aktywacją produktu.

Większość pakietów bezpieczeństwa w tym antywirusowych poprawnie identyfikuje przeglądarkę cenników SEKOCENBUD jako bezpieczną aplikację i nie blokuje jej działania. Niestety czasem zdarzają się przypadki błędnego zaklasyfikowania przeglądarki jako niebezpiecznej aplikacji i uniemożliwienia jej działania.

Jednymi z takich programów są Comodo AntiVirus i Comodo Internet Security. Użytkownicy tych aplikacji powinni postępować według poniższych wskazówek:

 1. Korzystanie z serwerów DNS Comodo może powodować brak dostępu do witryny sekocenbud.pl oraz do serwisu rejestracyjnego SEKOCENBUD.
  Sugerowane działanie: korzystanie z serwerów DNS sugerowanych przez dostawcę Internetu.
  Sposób postępowania: z Panelu sterowania należy wybrać \Sieć i Internet\Połączenia sieciowe, następnie kliknąć PPM (prawy przycisk myszy) na swoim połączeniu sieciowym -> właściwości ->
  protokół internetowy -> właściwości ->
  i zaznaczyć opcję "Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie".
 2. Korzystanie z funkcji "Piaskownica" może powodować, że aktywacja cennika i wyeksportowane pliki nie będą widoczne przez inne aplikacje (program kosztorysowy), a w przypadku odinstalowania programu Comodo mogą zostać bezpowrotnie utracone
  Sugerowane działanie: rezygnacja z korzystania z funkcji "Piaskownica"
  Sposób postępowania: Ustawienia Comodo -> Ustawienia bezpieczeństwa -> Defense+ -> Piaskownica -> Automatyczna piaskownica -> odznaczyć opcję włącz automatyczną piaskownicę (lub PPM na widżecie pulpitu -> Automatyczna piaskownica -> Wyłączony)
 3. Włączona funkcja HISP w programie Comodo ogranicza dostęp do internetu, dysku czy rejestru. Nie ma możliwości komunikacji z serwerami aktywacyjnymi bądź możliwości zapisania na komputerze danych dotyczących rejestracji.
  Sugerowane działanie: Dodanie plików przeglądarki do zaufanych aplikacji (zalecane) lub udzielanie zgody na każdą z czynności wykonywaną przez przeglądarkę w trakcie pierwszego jej uruchomienia.
  Sposób postępowania:
  Cennik na płycie CD: przed uruchomieniem aplikacji dodać do zaufanych/wykluczonych pliki przegladarka.exe oraz licreg.exe znajdujące się bezpośrednio na płycie CD.
  lub (tylko dla funkcji HISP z włączonym wyświetlaniem ostrzeżeń)
  wyrazić zgodę na wszystkie czynności wykonywane przez przeglądarka.exe i licreg.exe, klikając Zezwól lub traktuj jako i wybierając jeden z zaufanych profili.
  Cennik on-line: ta wersja wymaga tylko jednokrotnego wyrażenia zgody na udzielenie aplikacji pełnego dostępu do zasobów. Po uruchomieniu instalatora, użytkownik jest pytany czy uruchomić program w piaskownicy, czy z pełnymi uprawnieniami - należy wybrać opcję z pełnymi uprawnieniami.

W razie problemów/pytań dotyczących aktywacji prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny:

cenniki@sekocenbud.pl
tel. 22 24-25-412 / 22 24-25-450