SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Z ogromnym żalem żegnamy naszego Kolegę Ryszarda Trzcielińskiego – wieloletniego Respondenta systemu SEKOCENBUD z regionu wielkopolskiego.

Nekrolog Ryszarda Trzcielińskiego