SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Poprawka do cennika RMS 3 kw 2018

Poprawka do elektronicznej wersji cennika RMS 3 kw 2018 została opublikowana na naszej stronie www

W elektronicznej wersji cennika RMS -  3 kwartał 2018 w IRS część III dział B - "Ceny pracy sprzętu nieposiadającego obsługi etatowej" może występować błąd – nieprawidłowe (zamienione) wartości w kolumnach cenowych zawierające cenę minimalną, maksymalną oraz ceny średnie.
Aby skorygować tą sytuację, należy z działu pliki do pobrania naszej strony internetowej pobrać program Poprawka do cennika RMS 3 kw 2018 (ceny sprzętu bez obsł. etatowej).
Program należy uruchomić mając włożoną do napędu płytę CD z cennikiem. Przeglądarka cennika musi być co najmniej raz uruchomiona przed instalacją poprawki – wymagane jest dokonanie aktywacji cennika. Przed rozpoczęciem aktualizacji przeglądarka powinna zostać zamknięta.
Cenniki z płyty CD zostaną skopiowane do wskazanej lokalizacji i poprawione, stamtąd można będzie uruchomić przeglądarkę i wyeksportować pliki .dbf do importu do programów kosztorysowych lub zaimportować cenniki do programów nie wymagających plików .dbf do importu.
Posiadacze cenników online u których błąd wystąpi powinni ponownie pobrać plik instalacyjny cennika (korzystając z uprzednio otrzymanego linku – aktualnie kieruje on do wersji poprawnej).