SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

RMS 1 kw. 2019 CD i online

Możliwe problemy z importem cennika RMS 1 kw. 2019 CD i online

Począwszy od I kwartału 2019 r. zawartość cennika SEKOCENBUD RMS (CD i on-line) została rozszerzona. Poza nowymi pozycjami cenowymi wprowadzona została kolumna ze wskaźnikiem zmiany ceny do poprzedniego okresu. Nazwy robocizny zostały uporządkowane, w miejsce ceny najczęściej występującej (w miastach) podawana jest cena średnia.
Niestety część programów kosztorysowych nie zaimportowała zmodyfikowanej (rozszerzonej) wersji cennika RMS z I kw. 2019 r.  Problem nie dotyczy programów importujących cennik z plików .dbf wygenerowanych przez przeglądarkę.
Aby umożliwić wczytanie nowego cennika do tych programów przygotowaliśmy aplikację, która modyfikuje cennik RMS z I kw. 2019 pozbawiając go kolumny zawierającej wskaźniki zmian cen do poprzedniego okresu oraz dodając pustą kolumnę "Cena najczęściej występująca". Pozycje zawierające robociznę zostają wymienione na wersję z niezaktualizowanymi nazwami. Powinno to umożliwić import cennika w tych programach.
Aplikacja ta jest dostępna na naszej stronie internetowej – w dziale „pliki do pobrania” https://www.sekocenbud.pl/home/pliki-do-pobrania/.
W kolejnych edycjach cennika konieczne będzie zaktualizowanie (poprawka) programów kosztorysowych.
Programy serii SeKo (SeKo PRIX-WKI, SeKo PRIX, SeKo Smart) wczytują cenniki bez problemów – nie jest potrzebna żadna ich modyfikacja.