SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

ERRATA

Errata do zeszytu IRS 2 kw. 2018 r.

Errata str. 18 i 25