SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Nowość w zeszycie IRS 2/2018

Po raz pierwszy publikujemy kalkulowane stawki godzinowe obliczone na podstawie minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę.

Od II kwartału 2018 r. w zeszycie Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS w części I. STAWKI ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ wprowadziliśmy nowy Dział A, który obejmuje:

  • stawki godzinowe obliczone na podstawie minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za prace w gospodarce narodowej w latach 2003-2018 - opracowanie SEKOCENBUD,
  • minimalną kalkulacyjną stawkę wynagrodzenia w budownictwie dla robót budowlano-montażowych oraz usług w zakresie gospodarowania nieruchomościami w Polsce w 2018 r. rekomendowaną przez Związki Pracodawców i Związki Zawodowe, w tym ZZ "Budowlani".

Stawka wynagrodzenia w budownictwie oraz stawki godzinowe publikowane w tym dziale nie pochodzą z notowań lecz z kalkulacji. Publikujemy je w tym kwartale po raz pierwszy, z uwagi na częste pytania naszych Abonentów dotyczące poziomu minimalnych kalkulowanych stawek wynagrodzenia oraz stawek robocizny.

Rozdział 1. obejmuje kalkulację stawek godzinowych obliczonych na podstawie minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w latach 2003-2018.
Kalkulacja opracowane jest przez Zespół Redakcyjny SEKOCENBUD według zasad kosztorysowania powszechnie funkcjonujących na rynku budowlanym. Nie obejmuje ona składek na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz wynagrodzeń chorobowych nierefundowanych przez ZUS, ponieważ ich wysokości są zróżnicowane w poszczególnych przedsiębiorstwach i powinny wynikać z ewidencji danych płacowych.


Rozdział 2. zawiera wyliczenie minimalnej kalkulacyjnej stawki wynagrodzenia w budownictwie dla robót budowlano-montażowych oraz usług w zakresie gospodarowania nieruchomościami w Polsce w 2018 r. rekomendowanej przez Związki Pracodawców i Związki Zawodowe, w tym ZZ "Budowlani".
W kalkulacji tej uwzględniony jest Fundusz Emerytur Pomostowych w pełnej wysokości dla wszystkich zatrudnionych w budownictwie przy realizacji robót budowlano-montażowych, co nie jest zgodne z przepisami w tym zakresie oraz elementy kosztowe, które według powszechnie funkcjonujących na rynku budowlanym zasad kosztorysowania ujmowane są w kosztach pośrednich np. ekwiwalent za odzież roboczą i jej pranie oraz koszty obowiązkowego badania lekarskiego.
Poza tym w wyliczaniu minimalnej stawki wynagrodzenia dostrzegliśmy wiele błędów rachunkowych, które oznaczyliśmy gwiazdką.
Wydawnictwo SEKOCENBUD nie jest autorem tej kalkulacji, ale z uwagi na jej popularność zamieszczamy ją w zeszycie oraz podkreślamy, że nie stanowi ona kalkulacji minimalnej stawki robocizny do kosztorysowania.

Zapraszamy do zakupu zeszytu IRS 2 kw. 2018 r.