SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Aktualizacja 17.1 programów SeKo PRIX, SMART, PRIX-WKI oraz SeKo WKI

Przekazujemy Państwu aktualizację 17.1 programów SeKo PRIX, SMART, PRIX-WKI oraz SeKo WKI

Wersja 17.1 to nowe wydanie katalogu SEKOCENBUD, a także usprawnienia w samym programie.

 

Nowości :

  • Nowy katalog KNR-O 9-35 „Montaż rurociągów z rur stalowych i miedzianych wykonywanych metodą zaprasowywania".
  • Drobne poprawki w katalogu KNR K-08.
  • Wprowadzenie nowego rodzaju nakładu ,,sprzęt pomocniczy''.
  • Suma wartości poszczególnych składników kosztów bezpośrednich RMS, w nowej wersji rozszerzona została o liczbę unikalnych składników.
  • Zawijanie wierszy w nazwach w Zestawieniach RMS.
  • Stawka R-G pobierana z cennika podczas tworzenia kosztorysu.
  • Wprowadzona możliwość dostosowania wydruków do zmian w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
  • Do grupy ,, Wszystkie wydruki'' dodane zostały zdefiniowane przez nas wydruki  założeń wyjściowych i charakterystyki technicznej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją i nowościami w wersji 17.1

 

Zapraszamy do zakupu programów w naszym sklepie internetowym.

Dodatkowe informacje i sprzedaż:

22 24 25 435  programy@sekocenbud.pl  

22 24 25 450  sprzedaz@sekocenbud.pl