SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Przekazujemy Państwu kolejną aktualizację programów SeKo PRIX, SMART, PRIX-WKI oraz SeKo WKI

Wersja 14.1 to jak zawsze aktualizacje w katalogach, a także usprawnienia w samym programie. W bieżącej aktualizacji zmiany dotyczyły przede wszystkim interfejsu użytkownika oraz wydruków. Poprawiony został także import plików ath w których występuje praca rusztowań oraz odwołania pomiędzy pozycjami w kosztorysach łącznie.

Do bazy programów Seko PRIX-WKI, PRIX oraz Seko SMART dołączył katalog KNR-O 9-31 zawierający normy nakładów rzeczowych na wykonanie robót izolacji ciepłochronnych i zimnochronnych rurociągów instalacyjnych w obiektach budownictwa ogólnego wykonywanych otulinami i matami lamelowymi w systemie o nazwie handlowej TECLIT.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją i nowościami w wersji 14.1

Zapraszamy do zakupu programów w naszym sklepie internetowym.

Dodatkowe informacje i sprzedaż:

22 24 25 435  programy@sekocenbud.pl  

22 24 25 450  sprzedaz@sekocenbud.pl