SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Przekazujemy Państwu kolejną aktualizację programów SeKo PRIX, SMART, PRIX-WKI oraz SeKo WKI

 

Wersja 14.2 to jak zawsze nowe katalogi, a także usprawnienia w samym programie.

Nowości : 

  •  nowy katalog: KNR DC-12 „Linie światłowodowe FCA”,
  •  możliwość wyłączenia wstawiania symbolu cennika przy pobieraniu pozycji uproszczonych,
  •  możliwość wyłączenia niektórych kolumn w zestawieniu materiałów,
  •  kontrola zajętości baz cenowych,
  •  zapis stanu w trakcie importu IFC umożliwiający podzielenie na etapy pracochłonnej operacji określania składników do importu,
  •  zmiany w wyświetlaniu założeń ogólnych i szczegółowych katalogów normatywnych,
  •  nowe pola w książce adresowej i wydruku faktury,
  •  dodatkowe odświeżanie widoku kosztorysu na żądanie.

 

 

Zapraszamy do zakupu programów w naszym sklepie internetowym.

Dodatkowe informacje i sprzedaż:

22 24 25 435  programy@sekocenbud.pl  

22 24 25 450  sprzedaz@sekocenbud.pl