SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Informacje kwartalne RMS

Informacje kwartalne o cenach czynników produkcji budowlanej są najczęściej stosowaną bazą cenową do kosztorysowania. Służą do sporządzania kalkulacji metodą szczegółową. Mogą być wykorzystywane również jako podstawa do negocjowania cen i stawek w postępowaniu bezprzetargowym. Zawierają ceny materiałów przedstawione w układzie branżowym jak również ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego, stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów Kp. Kz i Z.

Dostępne produkty

Zestaw Informacji kwartalnych.
Dostępność: Dostępny
209,00 zł
220,00 zł
Zestaw Informacji kwartalnych.

Dostępność: Dostępny
209,00 zł
220,00 zł
Zestaw Informacji kwartalnych.
Dostępność: Dostępny
189,05 zł
199,00 zł
Zestaw Informacji kwartalnych.

Dostępność: Dostępny
189,05 zł
199,00 zł

Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB zawiera ceny materiałów, notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

NOWOŚĆ!

W II kw. 2017 r. zeszyt IMB został powiększony w następujących podgrupach:
- podgrupa 157 - progi zwalniające z elementów gumowych.

 

Dostępność: Dostępny
49,40 zł
52,00 zł

 

Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI zawiera ceny materiałów instalacyjnych notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

NOWOŚĆ!

W II kw. 2017 r. zeszyt IMI został powiększony w następujących podgrupach:
-  podgrupa 616 - ciśnieniowe naczynia przeponowe REFLEX, typ Refix
-  podgrupa 650 - przewody wentylacyjne - płyty z wełny szkalnej,

 

Dostępność: Dostępny
45,60 zł
48,00 zł

Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME zawiera ceny materiałów elektrycznych, notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

NOWOŚĆ!

W II kw. 2017 r. zeszyt IME został powiększony w następujących podgrupach:
- podgrupa 735 - żarówki sygnalizacyjne i telefoniczne LED z trzonkiem,
- podgrupa 740 - izolatory liniowe niskonapięciowe stojące porcelanowe nieokute oraz wysokonapięciowe wiszące długopniowe ceramiczne,
- podgrupa 763 - zestawy montażowe kompletne do wykonywania muf przelotowych z taśm, na kablach na napięcie 6-20kV,
- podgrupa 773- mufy światłowodowe typu NMS,
- podgrupa 774 - światłowodowe osłony złączowe,
- podgrupa 776 - urządzenia do zapasów kabli światłowodowych, przełącznice światłowodowe, listwy komutacyjne 19",
- podgrupa 802 - kabel stakujący D-link,
- podgrupa 804 - kable z żyłami Cu w izolacji i powłoce polwinitowej 0,6/1kV typu YKY, RM i RE,
- podgrupa 834 - anteny do odbioru sygnału cyfrowego, naziemne, zewnętrzne RTV.

Dostępność: Dostępny
45,60 zł
48,00 zł

Wydawnictwo Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS zawiera ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego, notowane oraz stosowane przez wybranych usługodawców a także stawki robocizny kosztorysowej w układzie branżowym oraz w przekrojach województw i wybranych miast.

 

NOWOŚĆ!


W II kw. 2017 r. zeszyt IRS Część III Dział A, rozdział 52 został powiększony o nową jednostkę sprzętową o symbolu:
- 52621 Recykler mas bitumicznych do 4 t/h.

Dział B w rozdziale 47 został powiększony o nową jednostkę sprzętową o symbolu:
- 47713 Deskowania scian w budownictwie mieszkaniowym typ PERI TRIO.

Dział C w grupie B: "Maszyny do robót torowych" zostały wprowadzone nowe jednostki sprzętowe: platforma załadowcza PZ-01 (symbol 63 SEK 412) oraz platforma wózka motorowego PWM-15 (symbol 63 SEK 417).

 

Dostępność: Dostępny
49,40 zł
52,00 zł