SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Informacje kwartalne RMS

Informacje kwartalne o cenach czynników produkcji budowlanej są najczęściej stosowaną bazą cenową do kosztorysowania. Służą do sporządzania kalkulacji metodą szczegółową. Mogą być wykorzystywane również jako podstawa do negocjowania cen i stawek w postępowaniu bezprzetargowym. Zawierają ceny materiałów przedstawione w układzie branżowym jak również ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego, stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów Kp. Kz i Z.

Dostępne produkty

Zestaw Informacji kwartalnych.
Dostępność: Dostępny
209,00 zł
220,00 zł
Zestaw Informacji kwartalnych.

Dostępność: Dostępny
209,00 zł
220,00 zł
Zestaw Informacji kwartalnych.
Dostępność: Dostępny
189,05 zł
199,00 zł
Zestaw Informacji kwartalnych.

Dostępność: Dostępny
189,05 zł
199,00 zł
Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB zawiera ceny materiałów, notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

NOWOŚĆ!

W III kw. 2017 r. dział A  zawiera 2 127 pozycji materiałowych. W stosunku do ubiegłego kwartału  zakres notowań został powiększony o następujące materiały w podgrupie:
- 230 papa asfaltowa na tekturze budowlanej podkładowa odm. P/333.

W dziale B publikujemy ceny 2 413 materiałów budowlanych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej. W tej edycji dział ten został zaktualizowany oraz poszerzony  o nowe produkty następujących producentów:
- Isover- Saint- Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Gliwice (ISO) - Płyty z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych TF THERMO - stosowane przy izolacjach fasad metodą lekką mokrą.

 

Dostępność: Dostępny
49,40 zł
52,00 zł
Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI zawiera ceny materiałów instalacyjnych notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

NOWOŚĆ!
W III kw. 2017 r. dział A  zawiera 3 033 pozycje materiałowe. W stosunku do ubiegłego kwartału zakres notowań został powiększony o następujące materiały w podgrupach:
- 543 kręgi z betonu kl. C35/45 łączone na zaprawę i łączone na uszczelkę, ze stopniami włazowymi
- 634 włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego.

W dziale B publikujemy ceny 1 981 materiałów istalacyjnych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej. W tej edycji dział ten został zaktualizowany oraz poszerzony o nowe produkty następujących producentów:
- Isover Saint-Gobain Sp. z o.o. (ISO) - Maty z wełny mineralnej z siatką z drutu stalowegoTECH Wired Mat MT 4.1
- TEKA POLSKA Sp. z o.o. (TEK) - Okap kuchenny podszafkowy CNL3 2002, inox.

Dostępność: Dostępny
45,60 zł
48,00 zł
Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME zawiera ceny materiałów elektrycznych, notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

NOWOŚĆ!

W III kw. 2017 r. dział A zawiera 3 207 pozycji materiałowych.

W dziale B publikujemy ceny 950 materiałów elektrycznych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej. W tej edycji dział ten został zaktualizowany oraz poszerzony o nowe produkty następujących producentów:
- HYBRYD Sp. z o.o. Pyskowice (HYB) - Oprawy oświetlenia awaryjnego LED
- PHILIPS LIGHTING POLAND SA Kętrzyn (FAR) - Oprawy zewnętrzne uliczne LED
- RABBIT Sp z o.o. Wrocław (RAB) -  Sterowniki astronomiczne.

Dostępność: Dostępny
45,60 zł
48,00 zł
Wydawnictwo Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS zawiera ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego, notowane oraz stosowane przez wybranych usługodawców, a także stawki robocizny kosztorysowej w układzie branżowym oraz w przekrojach województw i wybranych miast.

 

NOWOŚĆ!


W III kw. 2017 r. zeszyt IRS Część III Dział A, rozdział 52 został powiększony o nową jednostkę sprzętową o symbolu:
- 52622 Recykler mas bitumicznych do 7 t/h.


 

Dostępność: Dostępny
49,40 zł
52,00 zł