SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Biuletyny zagregowane

Do wycen na wysokim poziomie scalenia przeznaczony jest zestaw Biuletynów cen zagregowanych. Zawiera on ceny obiektów (BCO cz. I - obiekty kubaturowe i BCO cz. II - obiekty inżynieryjne), ceny modernizacji i remontów obiektów i ich elementów (BCM) jak również informacje niezbędne do oszacowania wartości na już wstępnym etapie inwestycji (WKI) - w tym do sporządzania opracowania "Wartość Kosztorysowa Inwestycji". Biuletyny zagregowane stosuje się również do waloryzacji kontraktów, szacowania wartości odtworzeniowej nieruchomości, analiz ekonomicznych i projektowych (w ujęciu kosztowym).

Dostępne produkty

Zestaw Biuletynów zagregowanych.
Dostępność: Dostępny
164,35 zł
173,00 zł
Zestaw Biuletynów zagregowanych.

Dostępność: Dostępny
164,35 zł
173,00 zł
Wydawnictwo Wartość kosztorysowa Inwestycji WKI zawiera wskaźniki cenowe w 7 grupach kosztów, składających się na całkowitą wartość kosztorysową inwestycji.

Dostępność: Dostępny
70,29 zł
74,00 zł
Wydawnictwo Wartość kosztorysowa Inwestycji WKI zawiera wskaźniki cenowe w 7 grupach kosztów, składających się na całkowitą wartość kosztorysową inwestycji.
Dostępność: Dostępny
70,29 zł
74,00 zł
Wydawnictwo Biuletyn cen obiektów BCO cz. I Obiekty kubaturowe zawiera średnie krajowe ceny obiektów kubaturowych (budynków) oraz struktury tych cen.

 Karta obiektu składa się z:
- części opisowej
- tablicy cenowej (ceny jednostkowe dla obiektu, stanów, rodzajów robót, elementów lub asortymentów zagregowanych)
- tablicy ze strukturą ceny obiektu.

NOWOŚĆ!

W III kwartale 2017 r. do biuletynu BCO cz. I wprowadzono 2 nowe obiekty:
- 1110-303 Dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej - skrajny, energooszczędny ,,BRADFIELD" bez podpiwniczenia z pustaków SILKA  E18,
- 1110-304 Dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej - środkowy, energooszczędny ,,BRADFIELD" bez podpiwniczenia z pustaków SILKA  E18.

Załącznikiem do Biuletynów cen obiektów BCO (cz. I i II) jest Klasyfikacja obiektów - podział budynków i budowli inżynieryjnych

 

 

Dostępność: Dostępny
67,45 zł
71,00 zł
Biuletyn cen obiektów budowlanych (BCO) część I a – obiekty kubaturowe, zawiera ceny 23 obiektów, które do IV kwartału 2014 r. publikowane były w wydawnictwie BCO część I. Obiekty te wykonywane były w starszych technologiach, obecnie nie spełniających wymagań technicznych, ze względu na parametry izolacyjności zastosowanych tam materiałów i rozwiązań projektowych.
Biuletyn sprzedawany jest w formie pliku PDF udostępnianego do pobrania

Dostępność: Dostępny
16,00 zł
Wydawnictwo Biuletyn cen obiektów BCO cz. II Obiekty inżynieryjne zawiera średnie krajowe ceny obiektów inżynieryjnych (budowli) oraz struktury tych cen.

 

Karta obiektu składa się z:
- części opisowej,
- tablicy cenowej (ceny jednostkowe dla obiektu, części obiektu, elementów konstrukcyjnych i elementów rozliczeniowych),

NOWOŚĆ!

W III kwartale 2017 r. do biuletynu BCO cz. II wprowadzono 2 nowe obiekty:
- 2141-611 Przejście górne dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową i drogami dojazdowymi,
- 2223-335 Zestaw trzech zbiorników (tuneli) retencyjno-rozsączających na wody opadowe z dachu budynku wraz z siecią kanalizacji deszczowej.

Załącznikiem do Biuletynów cen obiektów BCO (cz. I i II) jest Klasyfikacja obiektów - podział budynków i budowli inżynieryjnych

 

Dostępność: Dostępny
56,05 zł
59,00 zł
Wydawnictwo Biuletyn cen modernizacji i remontów BCM zawiera średnie krajowe ceny modernizacji (remontów): obiektów kubaturowych i inżynieryjnych, części funkcjonalnych obiektów kubaturowych, elementów scalonych obiektów. W wydawnictwie ujęte są także wskaźniki cenowe na wykonanie rozbiórek całych obiektów i elementów scalonych obiektów.

Dostępność: Dostępny
50,35 zł
53,00 zł
WKI zawiera wskaźniki cenowe w 7 grupach kosztów, składających się na całkowitą wartość kosztorysową inwestycji.

Dostępność: Dostępny
50,35 zł
53,00 zł