SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Biuletyny scalone

W zestawie Biuletynów cen robót scalonych można znaleźć ceny robót przygotowawczych (BCP), ceny robót drogowych, mostowych i torowych (BCD) oraz ceny asortymentów robót (BCA). Informacje te mogą być wykorzystywane do sporządzania kalkulacji metodą uproszczoną. Stosuje się je do przygotowywania kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz do rozliczeń robót budowlanych. Przydatne są również przy opracowywaniu wniosków o dotacje (w tym ze środków UE), waloryzacji wynagrodzeń kontraktowych, szacowania szkód majątkowych i wartości nieruchomości.

Dostępne produkty

Zestaw Biuletyny scalone.

Dostępność: Dostępny
103,55 zł
109,00 zł
Zestaw Biuletyny scalone.

Dostępność: Dostępny
103,55 zł
109,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen asortymentów robót BCA zawiera jednostkowe ceny robót na wyższym poziomie agregacji z nie standardowymi jednostkami miary (np. wypust, pkt. itp.).

 

NOWOŚĆ!

W IV kwartale 2017 biuletyn BCA poszerzono o 1 nową pozycję z cenami:
- instalacji centralnego ogrzewania z gruntową pompą ciepła w budynku mieszkalnym wielorodzinnym pasywnym (8 lokali mieszkalnych)/grupa 74/.

Dostępność: Dostępny
43,70 zł
46,00 zł
Wydawnictwo Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD zawiera jednostkowe ceny robót: drogowych, mostowych, kolejowych oraz tramwajowych. Roboty wydzielone są na elementy rozliczeniowe zgodnie z klasyfikacją GDDKiA; uwzględniają także wymagania Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

 

NOWOŚĆ!

W IV kwartale 2017 biuletyn BCD poszerzono o 29 nowych pozycji cenowych:
- wykonanie naprawy dróg  gruntowych przez profilowanie i zagęszczenie mechaniczne w dziale D-05.01.01.21,
- wykonanie nawierzchni z betonu wałowanego (RCC) w dziale D-05.03.04.32.
- wykonanie korpusów przyczółków - masywne, z betonu klasy C35/45 w dziale M-22.01.01.14,
- wykonanie skrzydełek przyczółka z betonu klasy C35/45 w dziale M-22.01.02.14,
- wykonanie filarów słupowych z betonu klasy C35/45 w dziale M-22.02.05.13,
- montaż łożysk garnkowych w dziale M-24.02.01,
- osadzenie w konstrukcji obiektów punktów pomiarowych w dziale M-29.25.01.11.

Dostępność: Dostępny
51,30 zł
54,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP zawiera jednostkowe ceny robót: rozebrania obiektów kubaturowych, inżynieryjnych, sieciowych, małej architektury, robót ziemnych przygotowawczych, usunięcia zadrzewień i ich ochrony, wierceń i badań gruntu, wywozu materiałów rozbiórkowych, prac pomiarowych, tymczasowych dla potrzeb budowy.

 

 

 

Dostępność: Dostępny
30,40 zł
32,00 zł