SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Biuletyny scalone

W zestawie Biuletynów cen robót scalonych można znaleźć ceny robót przygotowawczych (BCP), ceny robót drogowych, mostowych i torowych (BCD) oraz ceny asortymentów robót (BCA). Informacje te mogą być wykorzystywane do sporządzania kalkulacji metodą uproszczoną. Stosuje się je do przygotowywania kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz do rozliczeń robót budowlanych. Przydatne są również przy opracowywaniu wniosków o dotacje (w tym ze środków UE), waloryzacji wynagrodzeń kontraktowych, szacowania szkód majątkowych i wartości nieruchomości.

Dostępne produkty

Zestaw Biuletyny scalone.

Dostępność: Dostępny
103,55 zł
109,00 zł
Zestaw Biuletyny scalone.

Dostępność: Dostępny
103,55 zł
109,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen asortymentów robót BCA zawiera jednostkowe ceny robót na wyższym poziomie agregacji z nie standardowymi jednostkami miary (np. wypust, pkt. itp.).

 

NOWOŚĆ!

W II kwartale 2017 biuletyn BCA poszerzono o 31 nowych pozycji z cenami:
- ściany warstwowe z pustaków ceramicznych "MAX",POROTHERM, bloczków z betonu komórkowego i cegły wapienno-piaskowej, cegły kratówki i warstwy elewacyjnej w formie muru pruskiego (grupa 12),
- warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej POZJASTR GIGA BETON 440 (grupa 30),
- wykonanie wypustu pod wideodomofon (grupa 62),
- instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (grupa 78).

 

Dostępność: Dostępny
43,70 zł
46,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD zawiera jednostkowe ceny robót: drogowych, mostowych, kolejowych oraz tramwajowych. Roboty wydzielone są na elementy rozliczeniowe zgodnie z klasyfikacją GDDKiA; uwzględniają także wymagania Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

 

NOWOŚĆ!

W II kwartale 2017 biuletyn BCD poszerzono o 19 nowych pozycji cenowych:
 - wykonanie progów zwalniających z elementów prefabrykowanych w dziale D-08.07.01.10,
- przygotowanie i montaż zbrojenia oraz wykonanie korpusów przyczółków w dziale M-22.01.01,
- wykonanie skrzydełek przyczółków w dziale M-22.01.02,
- wykonanie filarów słupowych z betonu w dziale M-22.05.11,
- wykonanie żelbetowej płyty pomostu zespolonej z konstrukcją stalową ustroju nośnego w dziale M-23.10.01,
- wykonanie płyt przejściowych z betonu w dziale M-29.05.01,
- wykonanie materacy gabionowych w dziale M-29.09.03,

 

 

Dostępność: Dostępny
51,30 zł
54,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP zawiera jednostkowe ceny robót: rozebrania obiektów kubaturowych, inżynieryjnych, sieciowych, małej architektury, robót ziemnych przygotowawczych, usunięcia zadrzewień i ich ochrony, wierceń i badań gruntu, wywozu materiałów rozbiórkowych, prac pomiarowych, tymczasowych dla potrzeb budowy.

 

 

 Nowość!
 
W II kwartale 2017 r. zeszyt BCP poszerzono o 27 nowych pozycji z cenami robót:
- rozebranie elementów obiektów kubaturowych w dziale 451.01.51.00,
- rozebranie krawężników wtopionych w dziale 451.45.01.00,
- budowa i rozebranie zasieków na materiały sypkie w dziale 451.45.04.00,
- budowa nawierzchni z płyt żelbetowych z rozbiórką i potrąceniem wartości odzyskanych płyt w dziale 451.45.01.00.

Dostępność: Dostępny
30,40 zł
32,00 zł