SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Biuletyny cen robót

Zestaw pięciu Biuletynów cen robót to gotowy do użycia zbiór kilkunastu tysięcy pozycji robót prostych skalkulowanych na podstawie powszechnie wykorzystywanych normatywów oraz cen jednostkowych pochodzących z notowań SEKOCENBUD. Pozwala na sporządzanie kalkulacji metodą uproszczoną. Wykorzystywany jest zarówno do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych na przetargi budowlane, jak również do rozliczania wykonanych robót i szacowania wartości szkód majątkowych.

Dostępne produkty

Zestaw Biuletynów cen robót.

Dostępność: Dostępny
165,30 zł
174,00 zł
Zestaw Biuletynów cen robót.

Dostępność: Dostępny
165,30 zł
174,00 zł
Wydawnictwo Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ zawiera jednostkowe ceny robót: ziemnych, związanych z wykonaniem i utrzymaniem terenów zieleni, nawierzchni na drogach, ulicach i placach, z zakresu ochrony środowiska, fundamentów specjalnych, konstrukcji mostowych nowych oraz remontowych, melioracyjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

NOWOŚĆ!

W I kwartale 2018 r. do biuletynu wprowadzono 25 nowych pozycji z cenami następujących robót:

- umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi lub palami szalunkowymi pod obiekty specjalne z rozbiórką - w dziale 2.1.125.00 (na podstawie KNR 2-01),
- rozplantowanie spycharkami gąsienicowymi ziemi wydobytej z wykopów liniowych, leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1 m, grunt kat.I-IV - w dziale 2.1.440.00 (na podstawie KNR 2-01).

Dostępność: Dostępny
34,20 zł
36,00 zł
Wydawnictwo Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych ogólnobudowlanych oraz montażu konstrukcji metalowych i elementów wyposażenia w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

NOWOŚĆ!

W I kwartale 2018 r. zeszyt BRB został poszerzony o 40 nowych pozycji z cenami następujących robót:

- systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie warstwy wyrównawczej na przygotowanym podłożu z zaprawy samopoziomującej Ceresit DH+oraz DX - w dziale 2.5.118.00 (na podstawie ZKNR C-2.1),
- ściany budynków jednokondygnacyjnych i wielokondygnacyjnych z cegieł kratówek K-3 kl. 15 - w dziale 2.5.212.00 (na podstawie NNRNKB 2-02U),
- ułożenie parkietu na przygotowanym podłożu, na kleju UZIN MK 73 - w dziale 4.3.530.00 (na podstawie ZKNR C-2.1),
- montaż listew i cokołów przyściennych z drewna - w dziale 4.3.530.00 (na podstawie ZKNR C-2.1),
- cyklinowanie mechaniczne zgrubne i wykończeniowe nowo ułożonego parkietu - w dziale 4.3.590.00 (na podstawie ZKNR C-2).

Dostępność: Dostępny
34,20 zł
36,00 zł
Wydawnictwo Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI zawiera ceny jednostkowe robót instalacyjnych inwestycyjnych i remontowych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

NOWOŚĆ!

W I kwartale 2018 r. zeszyt BRI został poszerzony o 11 nowych pozycji z cenami następujących robót:

- montaż baterii umywalkowych lub zlewozmywakowych - w dziale 3.3.120.02.1 (na podstawie KNNR 4),
- montaż pomp skrzydełkowych lub tłokowych - w dziale 3.3.130.03.1 (na podstawie KNNR 4),
- montaż głowic termostatycznych, montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych - w dziale 3.3.430.01.1 (na podstawie KNR-I 0-35),
- zawory odcinające przeciwpożarowe - w dziale 3.3.520.03.1 (na podstawie KNR-W-SEK 2-17).

Dostępność: Dostępny
34,20 zł
36,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót elektrycznych BRE zawiera ceny jednostkowe robót dla instalacji elektrycznych, energetycznych, teletechnicznych, sygnalizacyjnych i multimedialnych - wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach kubaturowych oraz inżynieryjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

Dostępność: Dostępny
34,20 zł
36,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR zawiera ceny jednostkowe robót remontowych ogólnobudowlanych, w tym robót wykonywanych w obiektach zabytkowych oraz rozbiórek i wyburzeń budynków i budowli, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

Dostępność: Dostępny
41,80 zł
44,00 zł