SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Biuletyny cen robót

Zestaw pięciu Biuletynów cen robót to gotowy do użycia zbiór kilkunastu tysięcy pozycji robót prostych skalkulowanych na podstawie powszechnie wykorzystywanych normatywów oraz cen jednostkowych pochodzących z notowań SEKOCENBUD. Pozwala na sporządzanie kalkulacji metodą uproszczoną. Wykorzystywany jest zarówno do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych na przetargi budowlane, jak również do rozliczania wykonanych robót i szacowania wartości szkód majątkowych.

Dostępne produkty

Zestaw Biuletynów cen robót.

Dostępność: Dostępny
156,75 zł
165,00 zł
Zestaw Biuletynów cen robót.

Dostępność: Dostępny
156,75 zł
165,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ zawiera jednostkowe ceny robót: ziemnych, związanych z wykonaniem i utrzymaniem terenów zieleni, nawierzchni na drogach, ulicach i placach, z zakresu ochrony środowiska, fundamentów specjalnych, konstrukcji mostowych nowych oraz remontowych, melioracyjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

Dostępność: Dostępny
32,30 zł
34,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych ogólnobudowlanych oraz montażu konstrukcji metalowych i elementów wyposażenia w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

 

NOWOŚĆ!

W IV kwartale 2017 r. zeszyt BRB został poszerzony o 220 nowych pozycji z cenami następujących robót:
- konstrukcje i elementy betonowe lub żelbetowe monolityczne uzupełniono o wykonywane z betonu C20/25 oraz C30/37 - w dziale 2.5.110.00 (na podstawie KNR 2-02, KNR-SEK 2-02),
- deskowania systemowe "ACROW-U-FORM" lub "STAL-FORM" konstrukcji monolitycznych, przy powierzchni kompletu deskowań 300 m2, 400 m2, 500 m2 i transporcie żurawiem samochodowym 5-6 t lub wieżowym torowym 80 tm - w dziale 2.5.122.00.1 (na podstawie KNNR 2),
- deskowania systemowe PERI TRIO oraz PERI MULTIFLEX konstrukcji monolitycznych, przy powierzchni kompletu deskowań 300 m2, 400m2, 500m2 i transporcie żurawiem samochodowym 5-6 t lub wieżowym torowym 80 tm - w dziale 2.5.123.00.1 (na podstawie KNNR 2),
- betonowanie konstrukcji monolitycznych w robotach inwestycyjnych uzupełniono o wykonywane z betonu C30/37 - w dziale 2.5.141.00.1 (na podstawie KNNR 2).

 

 

Dostępność: Dostępny
32,30 zł
34,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI zawiera ceny jednostkowe robót instalacyjnych inwestycyjnych i remontowych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

 

 

NOWOŚĆ!

W IV kwartale 2017 r. zeszyt BRI został poszerzony o 31 nowych pozycji z cenami następujących robót:
- ułożenie rurociągów z rur wielowarstwowych do połączeń zaprasowywanych - w dziale 3.3.110.03.1 (na podstawie KNR-W2-15G),
- montaż łączników do rur wielowarstwowych do połączeń zaprasowywanych - w dziale 3.3.110.03.1 (na podstawie KNR-W2-15G),
- montaż wypustów dachowych w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów - w dziale 3.3.262.01.1 (na podstawie KNR-W2-15G),
- montaż nawietrzaków podokiennych stalowych - w dziale 3.3.520.01.1 (na podstawie KNR 2-17).

Dostępność: Dostępny
32,30 zł
34,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót elektrycznych BRE zawiera ceny jednostkowe robót dla instalacji elektrycznych, energetycznych, teletechnicznych, sygnalizacyjnych i multimedialnych - wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach kubaturowych oraz inżynieryjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

 

 

 

Dostępność: Dostępny
32,30 zł
34,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR zawiera ceny jednostkowe robót remontowych ogólnobudowlanych, w tym robót wykonywanych w obiektach zabytkowych oraz rozbiórek i wyburzeń budynków i budowli, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

 

 

 

 

Dostępność: Dostępny
39,91 zł
42,00 zł