SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Biuletyny cen robót

Zestaw pięciu Biuletynów cen robót to gotowy do użycia zbiór kilkunastu tysięcy pozycji robót prostych skalkulowanych na podstawie powszechnie wykorzystywanych normatywów oraz cen jednostkowych pochodzących z notowań SEKOCENBUD. Pozwala na sporządzanie kalkulacji metodą uproszczoną. Wykorzystywany jest zarówno do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych na przetargi budowlane, jak również do rozliczania wykonanych robót i szacowania wartości szkód majątkowych.

Dostępne produkty

Zestaw Biuletynów cen robót.

Dostępność: Dostępny
156,75 zł
165,00 zł
Zestaw Biuletynów cen robót.

Dostępność: Dostępny
156,75 zł
165,00 zł
Wydawnictwo Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ zawiera jednostkowe ceny robót: ziemnych, związanych z wykonaniem i utrzymaniem terenów zieleni, nawierzchni na drogach, ulicach i placach, z zakresu ochrony środowiska, fundamentów specjalnych, konstrukcji mostowych nowych oraz remontowych, melioracyjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

 

 

NOWOŚĆ!

W III kwartale 2017 r. zeszyt BRZ został poszerzony o 21 nowych pozycji z cenami następujących robót:
- przemieszczenie ziemi spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75KM), 74 kW (100KM) oraz 110kW (150km) - w dziale 2.1.430.00 (na podstawie KNR 2-01),
- mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi 110kW (150 km) - w dziale 2.1.440.00 (na podstawie KNNR 1),
- nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce żwirowej oraz cementowo-piaskowej - w dziale 2.7.230.00 (na podstawie KNNR 6).

 

Dostępność: Dostępny
32,30 zł
34,00 zł
Wydawnictwo Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych ogólnobudowlanych oraz montażu konstrukcji metalowych i elementów wyposażenia w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

 

NOWOŚĆ!


W III kwartale 2017 r. zeszyt BRB został poszerzony o 27 nowych pozycji z cenami następujących robót:
- posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych o wymiarach 30x60 cm oraz 60x60 cm - w dziale 4.3.513.00.1 (na podstawie KNR-SEK 2-02).

 

 

Dostępność: Dostępny
32,30 zł
34,00 zł
Wydawnictwo Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI zawiera ceny jednostkowe robót instalacyjnych inwestycyjnych i remontowych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

 

 

NOWOŚĆ!

W III kwartale 2017 r. zeszyt BRI został poszerzony o 7 nowych pozycji z cenami następujących robót:
- montaż zasuw klinowych owalnych kołnierzowych, żeliwnych PN 1,6 MPa, nr kat. 2111 (111) z obudową teleskopową oraz obsadzanie skrzynek ulicznych  - w dziale 2.4.120.01.1 (na podstawie KNNR 4),
- montaż naczyń zbiorczych przeponowych (z wartością naczyń) - w dziale 3.3.430.05.1 (na podstawie  KNNR 4).

Dostępność: Dostępny
32,30 zł
34,00 zł
Wydawnictwo Biuletyn cen robót elektrycznych BRE zawiera ceny jednostkowe robót dla instalacji elektrycznych, energetycznych, teletechnicznych, sygnalizacyjnych i multimedialnych - wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach kubaturowych oraz inżynieryjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

 

 

NOWOŚĆ!

W III kwartale 2017 r. zeszyt BRE został poszerzony o 2 nowe pozycje z cenami następujących robót:
- montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych p.t TV-RD-SAT ultraszerokopasmowe - w dziale 3.1.232.00.1 (na podstawie KNNR 5),
- montaż rozłączników izolacyjnych RIN 400-11 - w dziale 3.1.573.00.1 (na podstawie KNNR 5).

 

Dostępność: Dostępny
32,30 zł
34,00 zł
Wydawnictwo Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR zawiera ceny jednostkowe robót remontowych ogólnobudowlanych, w tym robót wykonywanych w obiektach zabytkowych oraz rozbiórek i wyburzeń budynków i budowli, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

 

 

 

 

Dostępność: Dostępny
39,91 zł
42,00 zł