SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

O konferencji

BRAK MIEJSC W HOTELU AUSTERIA!
Proponujemy zakwaterowanie w hotelu NEAPOL, ul. Zdrojowa 34, 87-720 Ciechocinek
www.hotel-neapol.pl


PATRONAT HONOROWY nad Konferencją objął Minister Infrastruktury i Budownictwa Pan Andrzej Adamczyk, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP Pan Bogdan Rzońca oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Pani Małgorzata Stręciwilk.

Wprowadzona w roku ubiegłym nowelizacja ustawy Pzp oczekiwana była z niecierpliwością przez środowisko. Zaimplementowane Dyrektywy dają nowe możliwości ale też stawiają istotne wymagania wobec stron procesu inwestycyjnego. Czy znalazły one zastosowanie w praktyce przetargowej zamówień publicznych? Jak i czy w ogóle zareagowali na te zmiany Zamawiający i Wykonawcy? Chcemy dokonać oceny funkcjonowania wybranych zmian w praktyce, po prawie rocznym okresie obowiązywania znowelizowanej ustawy.

Tematyka konferencji będzie obejmowała m. in. następujące obszary:

  • Określanie w postępowaniu na roboty budowlane zakresu czynności, których wykonywanie musi być realizowane na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a)
  • Umowy  o roboty budowlane w zamówieniach publicznych (prawidłowości, błędy i modyfikacje w świetle znowelizowanego art. 144 Pzp),
  • Warunki kontraktowe - praktyczna strona realizacji kontraktów, na przykładzie inwestycji drogowych,
  • Ustalenie wartości zamówienia - przepisy a praktyka,
  • Kosztorys inwestorski w obecnych uwarunkowaniach prawnych - ograniczenia, bariery i problemy,
  • Pozacenowe kryteria oceny ofert w aktualnie prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (zastosowanie art. 91 Pzp),

 

KONTAKT

Sekretarz Organizacyjny Konferencji

Agnieszka Pietrzak

konferencja@sekocenbud.pl
apietrzak@sekocenbud.pl
tel.: (22) 24 25 434
faks: (22) 24 25 447

Konferencja organizowana w

Hotelu Austeria Conference & SPA

ul. Bema 32

87- 720 CIECHOCINEK

W przypadku dużego zainteresowania tegoroczną Konferencją, możemy proponować zakwaterowanie w innym hotelu.

HISTORIA: Lista dotychczasowych konferencji

Ciechocinek 2016 - XXII  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
„CENA LUB KOSZT CYKLU ŻYCIA
NOWE UWARUNKOWANIA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE”.

Ciechocinek 2015 - XXI  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
„ROLA KOSZTORYSU W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH NA ETAPIE WYBORU OFERTY I REALIZACJI INWESTYCJI – teoria i praktyka”.

Ciechocinek 2014 - XX  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
„PRAWIDŁOWA WYCENA ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH – problemy, przykłady, narzędzia wspomagające”.

Ciechocinek 2013 - XIX  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
NAJWIĘKSZE RYZYKA I BŁĘDY W PROCEDURACH UDZIELANIA, REALIZACJI I ROZLICZANIA ZAMÓWIEŃ NA ROBOTY BUDOWLANE

Ciechocinek 2012 - XVIII  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
FORMUŁA ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH – WARUNKI STOSOWANIA I EWENTUALNE ZAGROŻENIA

Ciechocinek 2011 - XVII  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
KRYTERIA WYBORU OFERTY, WADY DOKUMENTACJI KOSZTOWEJ, WYKLUCZANIE WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA ORAZ ROZLICZANIE WADIUM W ŚWIETLE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ciechocinek 2010 - XVI  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
ZAWIERANIE UMÓW I WYCENA ROBÓT W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH – błędy, spory, rozstrzygnięcia i ich skutki

Ciechocinek 2009 - XV  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
WYCENA I KONTROLA KOSZTÓW W PROCESIE INWESTYCYJNYM – zarządzanie kosztami inwestycji budowlanych w zamówieniach publicznych

Ciechocinek 2008 - XIV  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
PRAKTYCZNE ASPEKTY USTALANIA WYNAGRODZEŃ I ICH WALORYZACJI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE

Ciechocinek 2007 - XIII  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
WYNAGRODZENIA ZA ROBOTY BUDOWLANE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH – ustalanie wynagrodzenia, waloryzacja, potrącenia, kary, roboty dodatkowe i zamienne

Ciechocinek 2006 - XII  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
INWESTYCJE BUDOWLANE W SEKTORZE PUBLICZNYM – aktualne uwarunkowania i aspekty praktyczne

Ciechocinek 2005 - XI  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTOWA W PROCESIE BUDOWLANYM

Ciechocinek 2004 - X  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
INŻYNIER BUDOWNICTWA W ZARZĄDZANIU KONTRAKTAMI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Ciechocinek 2003 - IX  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI - JAK TO LICZYĆ?

Ciechocinek 2002 - VIII  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI - CO TO JEST?

Ciechocinek 2001 - VII  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
UNOWOCZEŚNIAMY KOSZTORYSOWANIE?

Ciechocinek 2000 - VI  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
PRZEDMIAR ROBÓT – OBOWIĄZEK CZY POTRZEBA?

Ciechocinek 1999 - V  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
PO CO WYCENIAĆ KOSZTORYS INWESTORSKI

Ciechocinek 1998 - IV  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
KOSZTORYS INWESTORSKI – CZY JESZCZE POTRZEBNY?

Ciechocinek 1997 - III  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
DLACZEGO METODA UPROSZCZONA W KOSZTORYSOWANIU ROBÓT BUDOWLANYCH?

Ciechocinek 1996 - II  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
PO CO KOSZTORYS INWESTORSKI?

Ciechocinek 1995 - I  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
KOSZTORYS INWESTORSKI I OFERTOWY W PRZETARGACH I UMOWACH BUDOWLANYCH?