SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Ukazały się

  • Błyskawica nr 9/2016 r.więcej
  • Wydawnictwa waloryzacyjno-regionalizacyjne 3 kw. 2016 r.więcej
  • Biuletyn cen ubezpieczeniowych 2 półrocze 2016 r.więcej
  • Biuletyny cen zagregowanych 3 kw. 2016 r. NOWY OBIEKT!więcej
  • Biuletyny cen robót scalonych 3 kw. 2016 r. NOWE POZYCJE CENOWEwięcej
  • Biuletyny cen robót 3 kw. 2016 r. NOWE CENY ROBÓTwięcej
  • Informacje kwartalne RMS 3 kw. 2016 r. NOWE MATERIAŁYwięcej
  • KNR SEK 02-03 Tarasy i Balkonywięcej
  • Zasady szacowania wartości odtworzeniowej obiektów budowlanychwięcej
  • Rola kosztorysu w zamówieniach publicznych na etapie wyboru oferty i realizacji inwestycji - teoria i praktykawięcej

Szkolenia

Organizujemy szkolenia, dotyczące kosztorysowania, szacowania wartości zamówień publicznych oraz wykonywania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Są one organizowane w formie warsztatów, z możliwością rozszerzenia programu o część, dotyczącą obsługi kosztorysowego programu komputerowego SeKo PRIX/SMART/WKI-Plan. więcej»

 

Szczegóły znajdziecie Państwo także w naszych aktualnych wiadomościach – zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera.

 

 

Asysta techniczna

Dla użytkowników naszych programów oferujemy również asystę techniczną oraz indywidualne szkolenia dotyczące obsługi programów SeKo PRIX/SMART/WKI. więcej»

Aktualności

Nowe wersje programów SeKo PRIX-WKI 11.1, SeKo PRIX 11.1, SeKo SMART 11.1 oraz SeKo WKI 11.1 więcej

Poprawka do cennika RMS 2 kw 2016 - stawki robocizny więcej

Errata do zeszytu BCD 1 kw. 2016 więcej

Fotorelacja z 21 Konferencji Naukowo-Technicznej w Ciechocinku więcej

Od najbliższej Błyskawicy wprowadzamy nowe zabezpieczenia w bazach SEKOCENBUD. więcej