SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Ukazały się

  • Błyskawica nr 12/2014 r.więcej
  • Wydawnictwa waloryzacyjno-regionalizacyjne 4 kw. 2014 r.więcej
  • Biuletyny cen zagregowanych 4 kw. 2014 r.więcej
  • Biuletyny cen robót scalonych 4 kw. 2014 r.więcej
  • Biuletyny cen robót 4 kw. 2014 r.więcej
  • Informacje kwartalne RMS 4 kw. 2014 r.więcej
  • KNR SEK 05-08T System automatyki obiektowej TECOMAT "inteligentny budynek"więcej
  • Prawidłowa wycena robót budowlanych w zamówieniach publicznych - problemy, przykłady, narzędzia wspomagającewięcej
  • Biuletyn cen ubezpieczeniowych 2 półrocze 2014 r.więcej
  • Informacja o cenach i kosztach w budownictwie w latach 2008-2013 Raport Nr 5więcej

Szkolenia

Organizujemy szkolenia, dotyczące kosztorysowania, szacowania wartości zamówień publicznych oraz wykonywania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Są one organizowane w formie warsztatów, z możliwością rozszerzenia programu o część, dotyczącą obsługi kosztorysowego programu komputerowego SeKo PRIX/SMART/WKI-Plan. więcej»

 

Szczegóły znajdziecie Państwo także w naszych aktualnych wiadomościach – zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera.

 

 

Asysta techniczna

Dla użytkowników naszych programów oferujemy również asystę techniczną oraz indywidualne szkolenia dotyczące obsługi programów SeKo PRIX/SMART/WKI-Plan. więcej»

Nowa klasyfikacja!

Od IV kwartału 2014 r. w biuletynach cen robót wprowadziliśmy nowy układ klasyfikacyjny dostosowany do grup robót wg CPV oraz rodzajów robót ujętych w biuletynach.

Nowy układ ułatwia poruszanie się po powszechnie stosowanej w kosztorysowaniu, symbolice klasyfikacyjnej, opartej na kodach i nazwach katalogów zawierających nakłady rzeczowe.

Dla Użytkowników przyzwyczajonych do starego układu (wyłącznie katalogowego) przygotowaliśmy słownik powiązań kodów dotychczasowych i obecnych.

Facebook

Aktualności

Nowa wersja programów SeKo PRIX i SeKo SMART 9.2 już w sprzedaży! więcej

Poprawka do elektronicznej wersji cennika RMS 2 kw 2014 została opublikowana na naszej stronie www więcej

Nowa firma w najnowszym Biuletynie IRS na II kwartał 2014 więcej

ważny komunikat dla posiadaczy SeKo PRIX/SMART oraz pakietu antywirusowego Kaspersky więcej

XIX Konferencja naukowo - techniczna w Ciechocinku zakończona więcej