SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

W dniu 02.05.2017r. telefoniczna obsługa klienta oraz punkt sprzedaży przy ul. Migdałowej 4 będą nieczynne.


Ukazały się

  • Błyskawica nr 4/2017 r.więcej
  • Biuletyn cen ubezpieczeniowych 1 półrocze 2017 r.więcej
  • Wydawnictwa waloryzacyjno-regionalizacyjne 1 kw. 2017 r.więcej
  • Biuletyny cen zagregowanych 1 kw. 2017 r. NOWE OBIEKTY!więcej
  • Biuletyny cen robót scalonych 1 kw. 2017 r. NOWE CENY ROBÓT!więcej
  • Biuletyny cen robót 1 kw. 2017 r. NOWE CENY ROBÓT!więcej
  • Informacje kwartalne RMS 1 kw. 2017 r.więcej
  • KNR SEK 02-03 Tarasy i Balkonywięcej
  • Zasady szacowania wartości odtworzeniowej obiektów budowlanychwięcej

Szkolenia

Organizujemy szkolenia, dotyczące kosztorysowania, szacowania wartości zamówień publicznych oraz wykonywania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Są one organizowane w formie warsztatów, z możliwością rozszerzenia programu o część, dotyczącą obsługi kosztorysowego programu komputerowego SeKo PRIX/SMART/WKI-Plan. więcej»

 

Szczegóły znajdziecie Państwo także w naszych aktualnych wiadomościach – zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera.

 

 

Asysta techniczna

Dla użytkowników naszych programów oferujemy również asystę techniczną oraz indywidualne szkolenia dotyczące obsługi programów SeKo PRIX/SMART/WKI. więcej»

Aktualności

Tylko do 31 maja br. przy zakupie programu kosztorysowego SeKo PRIX-WKI v. 11.2 w cenie regularnej drugie stanowisko oferujemy w cenie 1zł netto. więcej

Errata do zeszytu BCD 1 kw. 2017 więcej