SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Ukazały się

  • Informacja o cenach i kosztach w budownictwie w latach 2008-2013 Raport Nr 5więcej
  • Błyskawica nr 3/2014 r.więcej
  • Biuletyn cen ubezpieczeniowych 1 półrocze 2014 r.więcej
  • Wydawnictwa waloryzacyjno-regionalizacyjne 1 kw. 2014 r.więcej
  • Biuletyny cen zagregowanych 1 kw. 2014 r.więcej
  • Biuletyny cen robót scalonych 1 kw. 2014 r.więcej
  • Biuletyny cen robót 1 kw 2014 r.więcej
  • Informacje kwartalne RMS 1 kw. 2014 r.więcej

Szkolenia

Organizujemy szkolenia, dotyczące kosztorysowania, szacowania wartości zamówień publicznych oraz wykonywania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Są one organizowane w formie warsztatów, z możliwością rozszerzenia programu o część, dotyczącą obsługi kosztorysowego programu komputerowego SeKo PRIX/SMART/WKI-Plan. więcej»

 

Szczegóły znajdziecie Państwo także w naszych aktualnych wiadomościach – zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera.

 

 

Asysta techniczna

Dla użytkowników naszych programów oferujemy również asystę techniczną oraz indywidualne szkolenia dotyczące obsługi programów SeKo PRIX/SMART/WKI-Plan. więcej»

Facebook

Aktualności

ważny komunikat dla posiadaczy SeKo PRIX/SMART oraz pakietu antywirusowego Kaspersky więcej

RAPORT Nr 5 - nowa wersja opracowania Ceny i koszty w budownictwie - już w sprzedaży więcej

Nowa wersja programów SeKo PRIX i SeKo SMART 8.2 już w sprzedaży! więcej

XIX Konferencja naukowo - techniczna w Ciechocinku zakończona więcej

Rozpoczęły się obrady XIX Konferencji naukowo-technicznej w Ciechocinku. więcej