SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Ukazały się

  • Informacje kwartalne RMS 2 kw. 2015 r.więcej
  • Błyskawica nr 4/2015 r.więcej
  • Biuletyn cen ubezpieczeniowych 1 półrocze 2015 r.więcej
  • Wydawnictwa waloryzacyjno-regionalizacyjne 1 kw. 2015 r.więcej
  • Biuletyny cen zagregowanych 1 kw. 2015 r.więcej
  • Biuletyny cen robót scalonych 1 kw. 2015 r.więcej
  • Biuletyny cen robót 1 kw. 2015 r.więcej
  • KNR SEK 05-08T System automatyki obiektowej TECOMAT "inteligentny budynek"więcej
  • Prawidłowa wycena robót budowlanych w zamówieniach publicznych - problemy, przykłady, narzędzia wspomagającewięcej
  • Informacja o cenach i kosztach w budownictwie w latach 2008-2013 Raport Nr 5więcej

Szkolenia

Organizujemy szkolenia, dotyczące kosztorysowania, szacowania wartości zamówień publicznych oraz wykonywania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Są one organizowane w formie warsztatów, z możliwością rozszerzenia programu o część, dotyczącą obsługi kosztorysowego programu komputerowego SeKo PRIX/SMART/WKI-Plan. więcej»

 

Szczegóły znajdziecie Państwo także w naszych aktualnych wiadomościach – zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera.

 

 

Asysta techniczna

Dla użytkowników naszych programów oferujemy również asystę techniczną oraz indywidualne szkolenia dotyczące obsługi programów SeKo PRIX/SMART/WKI-Plan. więcej»

Facebook

Aktualności

Nowe wersje programów SeKo PRIX-WKI 9.2 oraz SeKo WKI 9.2 więcej

Od najbliższej Błyskawicy wprowadzamy nowe zabezpieczenia w bazach SEKOCENBUD. więcej

Nowa klasyfikacja w biuletynach cen robót! więcej

Nowa wersja programów SeKo PRIX i SeKo SMART 9.2 już w sprzedaży! więcej

Poprawka do elektronicznej wersji cennika RMS 2 kw 2014 została opublikowana na naszej stronie www więcej