SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Ukazały się

 • Biuletyn cen ubezpieczeniowych 1 półrocze 2018więcej
 • Biuletyny waloryzacyjno-regionalne 1 kw. 2018 r.więcej
 • Biuletyny cen zagregowanych 1 kw. 2018 r. NOWE OBIEKTY!więcej
 • Błyskawica 2/2018więcej
 • Biuletyny cen robót scalonych 1 kw. 2018 r. NOWE CENY ROBÓT!więcej
 • Biuletyny cen robót 1 kw. 2018 r. NOWE CENY ROBÓT!więcej
 • Informacje kwartalne RMS 1 kw. 2018 r. NOWE MATERIAŁY!więcej
 • Błyskawica nr 1/2018 r.więcej
 • Wydawnictwa waloryzacyjno-regionalne 4 kw. 2017 r.więcej
 • Biuletyny cen zagregowanych 4 kw. 2017 r. NOWE OBIEKTY!więcej
 • Biuletyn cen ubezpieczeniowych 2 półrocze 2017 r.więcej
 • KNR SEK 02-03 Tarasy i Balkonywięcej
 • Zasady szacowania wartości odtworzeniowej obiektów budowlanychwięcej

Szkolenia

Organizujemy szkolenia, dotyczące kosztorysowania, szacowania wartości zamówień publicznych oraz wykonywania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Są one organizowane w formie warsztatów, z możliwością rozszerzenia programu o część, dotyczącą obsługi kosztorysowego programu komputerowego SeKo PRIX/SMART/WKI-Plan. więcej»

 

Szczegóły znajdziecie Państwo także w naszych aktualnych wiadomościach – zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera.

 

 

Asysta techniczna

Dla użytkowników naszych programów oferujemy również asystę techniczną oraz indywidualne szkolenia dotyczące obsługi programów SeKo PRIX/SMART/WKI. więcej»

Aktualności

Errata do zeszytu IRS 1 kw. 2018 r. więcej

Nowe wersje programów SeKo PRIX-WKI 12.2, SeKo PRIX 12.2, SeKo SMART 12.2 oraz SeKo WKI 12.2 więcej

Errata do zeszytów BCM i WKI 4 kw. 2017 r. więcej