SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Zachęcamy do zakupu programów kosztorysowych

Nowe wersje programów SeKo PRIX-WKI 12.1, SeKo PRIX 12.1, SeKo SMART 12.1 oraz SeKo WKI 12.1

Lipiec to jak zwykle nowa wersja programów z rodziny SeKo. Tradycyjnie w nowej wersji programów, pojawiają się nowe katalogi, nowe funkcje oraz zmiany i poprawki w funkcjach już istniejących.

Pierwszą z nowości w programach jest możliwość współpracy z programami BIM produkcji Autodesk bezpośrednio - bez konieczności używania formatu .ifc.

W grupie poleceń związanych z zerowaniem cen w kosztorysie doszła nowa funkcja – zerowanie ilości robót.

Klasyfikacja obiektów została zaktualizowana do najnowszej wersji (II kwartał 2017 r.)

W imporcie plików IFC została wprowadzona możliwość wprowadzania komentarzy w nawiasach klamrowych do ilości robót.

W narzutach od wartości kosztorysu została wymieniona ikonka usuwania jednego narzutu.

Widoki kosztorysu „zapamiętują” konfigurację szerokości kolumn.

Poza nowościami wyszczególnionymi powyżej, do programu wprowadzone zostały inne poprawki i optymalizacje. Zmiany wprowadzono między innymi w ustawieniach autozapisu, porównaniu kosztorysów, przelicznikach jednostek miary, zerowaniu ilości robót, cofaniu (undo) po edycji pojedynczego nakładu oraz wzorach wydruków.

W zakresie zmian w bazie katalogowej, do programu został wprowadzony katalog KNR-O 9-28 „Ocieplenie ścian budynków z użyciem płyt Mega Frontrock”. Skorygowane zostały także błędy w innych katalogach.

Zapraszamy do zakupu programów w naszym sklepie internetowym.

Dodatkowe informacje i sprzedaż:

22 24 25 435  programy@sekocenbud.pl  

22 24 25 450  sprzedaz@sekocenbud.pl