SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

ERRATA

Errata do zeszytu IRS 1 kw. 2018 r.

 Errata str. 24 i 32