SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Errata

Errata do zeszytów BCM i WKI 4 kw. 2017 r.

Errata BCM  w tablicach 2.2112.01 oraz 2.2112.11
Errata WKI str. 30